2001-09-28

NOTE får stor telekomorder från Allgon

Kina gör en storsatsning på mobilsystem inför OS. Detta har inneburit att NOTE Norrtelje AB nu har order från Allgon värda 30 miljoner kronor under 2001. Den nya ordern avser i första hand leveranser av komponenter till CDMA-nät avsedda för den kinesiska marknaden.

-Det här en stor order för oss. Den gör att vi ytterligare kan öka den kraftiga tillväxttakt vi haft de senaste åren, säger Mats Hultin vd för NOTE Norrtelje AB. Ordern är också glädjande för att den visar att den svenska telekomindustrin fortfarande växer rejält.

NOTE har ett långvarigt samarbete med Allgon, bland annat när det gäller tillverkningen av komponenter till GSM-näten. Den nya orden gör att samarbetet utvecklas ytterligare.

Ett av skälen till att NOTE fick ordern är att företaget från och med nu ingår i det världsomspännande nätverket ems-ALLIANCE, som NOTE initierat. I nätverket ingår företag med samma inriktning och storlek som NOTE från sju länder, bland annat Kina.

-Detta innebär att vi kan flytta tillverkningen närmare kunden eller kundens marknad i fyra världsdelar, säger Mats Hultin. En betydelsefull styrka när vi konkurrerar med internationella företag.

NOTE Norrtelje AB ingår i NOTE-koncernen. Rörelseresultatet där ökade under första halvåret i år med 152 procent till 12.2 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade under samma period med 70 procent till 252.6 miljoner kronor.

För vidare information kontakta:
Mats Hultin, vd, NOTE Norrtelje AB. Telefon: 0176-793 01, 0708-539 551.
E-post: mats.hultin@norrtelje.note.se
Patrik Kvarnlöf, vice vd och försäljningschef NOTE Norrtelje AB.
Telefon: 0176-793 05, 0708-853 590. E-post: patrik.kvarnlof@norrtelje.note.se

Se fler nyheter