2018-05-15

NOTE får strategisk order från Saab Dynamics

NOTE har fått en order på ett flertal produkter från Saab Dynamics. Det totala ordervärdet överstiger 20 MSEK. Leveranserna beräknas starta under senare delen av 2018 och pågå under cirka ett års tid.

”Det är hedrande för oss att vinna den här affären som är ett resultat av att vi jobbat tätt tillsammans med kunden i projektet under flera år. NOTEs satsning på försvarselektronik är fortsatt framgångsrik och vi ser fram emot ett mångårigt samarbete”, säger Per Ovrén, NOTEs vd och koncernchef.

”Vid vår upphandling inför denna affär så visade sig NOTE vara den mest konkurrenskraftiga partnern och det var därför naturligt att arbeta med dem”, säger Suzanne Palm, inköpschef på Saab Dynamics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 208 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2018 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter