2004-05-17

NOTE fick De Gyllene Skorna

NOTE fick De Gyllene Skorna

NOTE placerade sig i förra på Tillväxtlistan som Sveriges snabbast
växande kontraktstillverkare av elektronik. Nu har NOTE även fått motta
hederspriset "De Gyllene Skorna" som Sveriges mest uthålliga
tillväxtföretag.

Vid Tillväxtlistans prisutdelning fick Erik Stenfors, NOTEs VD och
Koncernchef, motta hederspriset "De Gyllene Skorna". Priset går till
NOTE då det är det företag som varit med på listan flest gånger, och
visat att man är ett riktigt "maratonföretag" som placerar sig år efter
år.

– Att som underleverantör inom tillverkning växa med 37 % per år i 10 år
är en prestation i en klass för sig. NOTE har en viktig uppgift att
säkra den kunskap om tillverkning som håller på att förtvina i Sverige
pga outsourcingtrenden. Det är vår förhoppning att de kan gjuta mod i
fler företag att säkra närheten mellan produktutveckling och produktion,
säger Thomas Ahrens grundare Ahrens Rapid Growth.

– Vår framgång är ett bevis på att vi anpassat oss väl till de moderna
och ibland mycket hårda kraven på en EMS-leverantör (electronic
manufacturing services). Den tillväxt vi nått är följden av att vi växer
tillsammans med våra kunder och alltid rättar våra tjänster efter deras
behov, säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE.

Vid frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas till:
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-79901 eller 0709-50 80 70,
e-post: erik.stenfors@note.se

Om NOTE-koncernen
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års
erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-
ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i
Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.

Totalt har koncernen närmare 900 anställda och omsätter ca 1000 MSEK
årligen. I Sverige är vi fördelade på sex
produktionsanläggningar/Centers of Excellence och två
säljkontor/Gateways. Utanför Sverige finns vi med fabrik i Litauen, samt
med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk,
Polen. Styrelsen i NOTE har aviserat avsikten att introducera NOTE på
Stockholmsbörsen senast 2005.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/17/20040517BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/17/20040517BIT00280/wkr0002.pdf

Se fler nyheter