2005-12-23

NOTE fördjupar strategiskt samarbete i Storbritannien och Frankrike

NOTE förstärker sin position i Storbritannien och Frankrike genom att utveckla samarbetet med brittiska Jaltek Systems. Genom att fördjupa det befintliga samarbetet samordnas försäljningen och NOTE får via Jaltek nya kunduppdrag i båda länderna.

I augusti i år inledde NOTE ett samarbetsavtal med Jaltek för NOTE:s nya och befintliga kunder i Storbritannien. Samarbetet utvidgas nu till att omfatta både Storbritannien och Frankrike.

Enligt det nya partneravtalet står Jaltek för design och lågvolymproduktion i båda länderna, och övertar nu även ansvaret för försäljning. Jalteks nuvarande kunder och alla nya kunder som efterfrågar högvolymproduktion erbjuds detta i NOTEs anläggningar i Östeuropa. I och med det avvecklas NOTEs egen säljorganisation i Frankrike och Storbritannien.

”Samarbetet med en stark och lokalt förankrad partner ger en effektivare arbetsfördelning som skapar goda organiska tillväxtmöjligheter i Storbritannien och i Frankrike. NOTE och Jaltek kompletterar varandra både industriellt och kulturellt och båda sätter kundens behov i centrum.” säger Arne Forslund, koncernchef för NOTE.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arne Forslund, Koncernchef NOTE AB, telefon 0705 – 477 477
Marina Filipsson, IR/Informationschef NOTE AB, telefon 0709 – 50 80 72

Se fler nyheter