2016-04-25

NOTE förstärker koncernledningen med inköpschef

Markus Norrbom har arbetat inom inköp på NOTE sedan 2005. Han ansvarar idag för NOTEs centrala inköpsfunktion och tar nu plats i koncernledningen.

”Vi har stor fokus på att öka vår konkurrenskraft och förstärka vår lönsamma försäljningstillväxt. Som ett led i detta arbetar vi mycket med effektiviseringar inom kostnadsområdet. Parallellt införs ett verksamhetsanpassat affärssystem i koncernens enheter, bland annat för att harmonisera interna processer inom inköp. Att förstärka koncernledningen med Markus är ett naturligt steg i detta arbete”, säger Stefan Hedelius, VD och koncernchef för NOTE.

I koncerledningen ingår nu:           
Stefan Hedelius                  
Chief Executive Officer & President
Henrik Nygren                        
Chief Financial Officer
Robert Rosenzweig                
Chief Operating Officer
Fredrik Schultz                        
Chief Sales Officer
Markus Norrbom                    
VP Sourcing

    
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 076-100 07 31
Markus Norrbom, VP Sourcing, tel. 070-373 83 93

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, orge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för de senaste 12 månaderna uppgick till 1 125 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016 klockan 08.30.

Se fler nyheter