2004-09-21

NOTE förstärker ledningen och utser ny VD för NOTE Lund

NOTE förstärker ledningen och utser ny VD för NOTE Lund

NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik, har utsett Rikard Nilsson till ny verkställande direktör för NOTE Lund. Nuvarande vd, Kjell-Åke Andersson, övergår till att arbeta med förvärvsfrågor på koncernnivå.

NOTE, som noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni, går nu in i en ny tillväxtfas med expansion också utanför Sveriges gränser. Målsättningen för NOTE är att bli en av Europas ledande kontraktstillverkare inom fem år. För att möta kommande tillväxt kommer NOTE Lund:s vd, Kjell-Åke Andersson, att gå över till koncernnivå.

"Vårt mål innebär en fortlöpande expansion och det är därför nödvändigt att förstärka ledningen", säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE.

"Jag ser fram emot att få arbeta med frågor kring NOTEs expansion i Europa", säger Kjell-Åke Andersson. "NOTEs robusta affärsmodell har en stor potential och kan appliceras på flera marknader."

Till ny vd för NOTE Lund AB har Rikard Nilsson utsetts, tidigare vd på verkstads-företaget Dresser-Wayne. Rikard Nilsson tillträder formellt som vd vid årsskiftet.

"Jag är imponerad av NOTEs framgångar och ser fram emot att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen", säger Rikard Nilsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Erik Stenfors, VD och koncernchef NOTE AB, 0176-799 01 eller 070-950 80 70
Kjell-Åke Andersson, VD NOTE Lund AB, 046-286 92 10 eller 070-860 81 23
Rikard Nilsson, 070-666 05 20

Fakta om NOTE
NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till drygt 900. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/21/20040921BIT20510/wkr0001.pdf

Se fler nyheter