2004-11-12

NOTE förstärker marknad och försäljning på koncernnivå

NOTE förstärker marknad och försäljning på koncernnivå

NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare, har under hösten etablerat sig i Storbritannien och i Frankrike. Bolaget förstärker nu inriktningen på expansionen i Europa genom att Mats Hultin, tidigare VD för NOTE Norrtelje, går över till att upprätta en global marknadsförings- och försäljningsfunktion.

NOTEs målsättning är att senast 2009 vara en av Europas 10 främsta leverantörer av EMS (Electronics Manufacturing Services). Målsättningen omfattar bland annat etablering på viktiga europeiska marknader. Under oktober och november i år har därför s k Gateways upprättats i London och i Strasbourg.

Som ett led i den europeiska expansionen kommer Mats Hultin, idag vd för NOTE Norrtelje, att upprätta en marknads- och försäljningsfunktion på koncernnivå, med strategiskt ansvar för etablering av NOTE på nya marknader.

"Vår målsättning och våra inledande etableringar i Storbritannien och i Frankrike innebär att vi måste omforma och förstärka vår organisation", säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. Mats Hultin har byggt upp NOTE Norrtelje och får nu nya tillväxtuppgifter på koncernnivå."

"Jag ser fram emot utmaningen att arbeta med utveckling av koncernens marknad och försäljning under den expansionsfas som vi nu har inlett", säger Mats Hultin. "Jag hoppas att mina erfarenheter som ledare och entreprenör kan vara till nytta för hela koncernen."

Till ny VD för NOTE Norrtelje har Patrik Kvarnlöf utsetts. Patrik Kvarnlöf har arbetat på NOTE Norrtelje sedan 1993, bland annat som vice VD och arbetar för närvarande i koncernstaben på NOTE AB.

Förändringen träder i kraft 1 december 2004.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Erik Stenfors, Koncernchef NOTE AB; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70
Mats Hultin, VD NOTE Norrtelje AB; 0176-793 01 eller 0708-53 95 51
Patrik Kvarnlöf, Försäljning/Marknad NOTE AB; 0176-799 02 eller 0708-85 35 90

Fakta om NOTE
NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad.
NOTE finns etablerat i Sverige, Frankrike, Litauen, Polen och Storbritannien.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 950. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
www.note.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20410/wkr0001.pdf

Se fler nyheter