2019-11-21

NOTE fortsätter att växa inom medicinteknik

En av NOTEs svenska fabriker har erhållit en första order om 25 MSEK från en svensk kund inom segmentet medicinteknik. Leverans är planerad att ske under 2020.

NOTE har tillsammans med kund under cirka två års tid bedrivit ett omfattande utvecklingsprojekt som nu går in i nästa fas då kunden beställt enheter som ska användas för validering och utvärdering. Om detta faller väl ut finns goda möjligheter att växa ytterligare med kunden framöver.

”Vårt strategiska fokus på segmentet medicinteknik utvecklas väldigt starkt. Hittills har detta segment vuxit med över 55% under 2019. Detta kan ses som ännu ett bevis på att vårt tjänsteerbjudande är en bra matchning mot de hårda krav som bolag inom medicinteknik ställer”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef.           

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 674 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2019 klockan 08:30 CET.

Se fler nyheter