2005-12-12

NOTE fortsätter effektivisera verksamheten

NOTE effektiviserar verksamheten enligt plan och befintliga kunder flyttas från Borås till andra anläggningar inom NOTE-koncernen. Kostnader för avveckling av fabriken och flytten täcks löpande under avvecklingsperioden och innebär inga nya kostnader.

NOTE ökar tillverkningen av mikrovågsteknik i Lund och övrig tillverkning förs över på NOTEs anläggningar i Skänninge och Torsby. Därför avvecklas verksamheten i Borås, vilket berör återstående 35 anställda.

”Vi arbetar hela tiden offensivt med att effektivisera verksamheten inom koncernen och därmed förbättra vår lönsamhet. Det gör vi genom att utnyttja kapaciteten optimalt i våra anläggningar. Vi vidtar åtgärden för att säkra en långsiktig och stabil lönsamhet”, säger NOTEs koncernchef, Arne Forslund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arne Forslund, Koncernchef NOTE AB, telefon 0705 – 477 477
Annica Segerström, Personalchef NOTE AB, telefon 0708-75 71 60
Marina Filipsson, IR/Informationschef NOTE AB, telefon 0709 – 50 80 72

Se fler nyheter