2004-11-10

NOTE fortsätter Europaetableringen – nu i Frankrike

NOTE fortsätter Europaetableringen – nu i Frankrike

NOTE meddelade på Electronica-mässan i München att koncernen nu etablerar sig i Frankrike. Ansvarig för verksamheten blir Annette Malmström.

NOTEs målsättning är att senast 2009 vara en av Europas ledande kontraktstillverkare av elektronik. NOTE inledde Europaexpansionen i oktober i år genom etableringen av en s k Gateway* i London. NOTE fortsätter nu genom att etablera en Gateway i Strasbourg för expansion på den franska marknaden.

"Etableringen i Frankrike är ett naturligt steg", säger Erik Stenfors, koncernchef NOTE. "Vi har redan kunder i Frankrike och ser en god möjlighet att fortsätta växa på den franska EMS-marknaden."

Den franska verksamheten kommer att ledas av Anette Malmström.

"Den franska marknaden passar väl för NOTEs affärsmodell", säger Anette Malmström. "Frankrike har liksom Sverige en tekniktradition med starka produktägare som har behov av underleverantörer med globala koncept."

* En Gateway är en mindre enhet som placeras nära viktiga kundområden. Kunden kan genom NOTE Gateway få tillgång till tjänster relaterade till industrialiseringsfasen. En Gateway fungerar också som en portal för de övriga mervärden som NOTE erbjuder i sin affärsmodell, bl a det globala nätverket ems-ALLIANCE. NOTE har i dag fem Gateways i Sverige och en i Storbritannien.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Erik Stenfors, VD och koncernchef NOTE AB, tel 0176-799 01 eller 0709-50 80 70
Anette Malmström, NOTE Gateway Strasbourg, tel. 0733-50 83 46

Fakta om NOTE
NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad.
NOTE finns etablerat i Sverige, Storbritannien, Polen och Litauen.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 950. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
www.note.se
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT21360/wkr0001.pdf

Se fler nyheter