2021-12-13

NOTE förutser tillväxt på minst 60% och rekordstarkt resultat för Q4 2021

NOTE meddelar idag att bolagets omsättning i fjärde kvartalet 2021 förväntas uppgå till minst 745 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om minst 60%. Dessutom förväntas rörelsemarginalen överstiga rekordmarginalen i tredje kvartalet om 9,4%. Såväl omsättning som resultat bedöms överstiga marknadens förväntningar.

Efterfrågan på NOTEs tjänster är fortsatt på rekordnivåer på samtliga hemmamarknader, inte minst i Sverige, England och Kina. Den starka försäljningsutvecklingen, särskilt inom kundsegmenten Industrial och Greentech, bedöms medföra att såväl verksamhetens rörelseresultat som rörelsemarginal i Q4 kommer att nå den högsta nivån hittills för ett enskilt kvartal.

NOTE har bjudit in till en kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdag den 16 december. Mötet startar klockan 13:00. Kapitalmarknadsdagen kommer även att sändas live. För att se sändningen, högerklicka på länken här och välj öppna länk. En inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på NOTEs hemsida www.note-ems.com. Ingen föranmälan krävs för att se webbsändningen. Presentationerna kommer att ske på engelska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 295 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 13 december 2021 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter