2022-07-08

NOTE förvärvar det svenska bolaget Dynamic Precision Solutions AB

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet i Sverige genom förvärvet av samtliga aktier i den svenska elektroniktillverkaren Dynamic Precision Solutions AB i Herrljunga. Genom förvärvet får NOTE sin fjärde svenska fabrik och en etablering nära kunderna i västra Sverige. Dynamic Precision Solutions omsättning beräknas bli 140 miljoner SEK för helåret 2022 och med en rörelsemarginal i nivå med NOTEs. 

Bolagets affärsmodell påminner om NOTEs med fokus på långsiktiga kundsamarbeten, hög kvalitet och god leveransprecision. Kunderna återfinns främst inom segmenten Communication och Industrial. Fabriken i Herrljunga har under inledningen av 2022 visat en hög tillväxt kombinerat med en stark lönsamhet. Verksamheten har drivits framgångsrikt under ledning av vd Anders Gustafsson som kvarstår i sin roll som vd i bolaget. Antalet anställda i verksamheten uppgår till cirka 30.

Köpeskillingen uppgår initialt till cirka 20 miljoner SEK. Maximal köpeskilling, inkluderande lönsamhetsbaserade tilläggsköpeskillingar, uppgår till drygt 50 miljoner SEK. Utifrån en värdering på skuldfri basis motsvarar det en multipel (EV/EBITDA) om cirka 5. Betalning av köpeskillingen sker kontant utifrån NOTEs starka balansräkning.

Sett över de senaste 12 månaderna innebär förvärvet proforma en tillväxt av såväl försäljning som rörelseresultat om cirka 5%.

”Vi är glada att kunna genomföra detta förvärv som utöver att tillföra ytterligare en lönsam fabrik till koncernen även utökar vår tillverkningskapacitet i Sverige. I Sverige, som är NOTEs största marknad, noterade vi en tillväxt under Q1 för NOTE om 45%. Tillsammans med kunder, personal och ledning i fabriken i Herrljunga ser vi fram emot att fortsätta den lönsamma tillväxtresan”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef för NOTE.

”Jag har lärt känna NOTE som ett professionellt och lösningsorienterat bolag som sätter kvalitet och leveranssäkerhet i första rummet. Jag ser stora fördelar för oss och våra kunder att vi nu blir en del av NOTE. Vi är i en stark tillväxtfas och jag ser fram emot att fortsätta utveckla fabriken i Herrljunga tillsammans med övriga verksamheter i NOTE”, säger Anders Gustafsson, vd Dynamic Precision Solutions AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39
Anders Gustafsson, vd Dynamic Precision Solutions AB, tel. 072-550 06 60 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 962 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 8 juli 2022 klockan 13.00 CET.

Se fler nyheter