2023-01-13

NOTE förvärvar fastighet för fortsatt expansion i Sverige

NOTE har kommit överens med nuvarande fastighetsägare att förvärva den fabrik samt kringliggande mark där NOTE Torsby bedriver sin verksamhet. Detta för att möjliggöra för en framtida utbyggnad av verksamheten för att möta en ökande efterfrågan. Köpeskillingen uppgår till 41,5 miljoner kronor.

NOTE Torsby hyr idag den fastighet där verksamheten bedrivs. Fabrikens storlek uppgår till drygt 7 000 kvadratmeter och byggdes ut så sent som 2021. NOTE har kommit överens med nuvarande fastighetsägare att förvärva fabriken. I förvärvet ingår även mark om drygt 54 000 kvadratmeter, vilket möjliggör en fortsatt expansion av verksamheten i Torsby. Köpeskillingen uppgår till 41,5 miljoner kronor och betalningen sker kontant utifrån NOTEs starka balansräkning.

”NOTE ser fortsatt en ökande efterfrågan från sina kunder. Så sent som 2021 byggdes fabriken i Torsby ut med 2 200 kvadratmeter men redan nu ser vi att den tillväxtprognos som låg till grund för den utbyggnaden har överträffats. Genom köpet av fastigheten förbereder vi för ytterligare expansion”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

Affären är villkorad av att kommunfullmäktige godkänner försäljningen vilket förväntas ske under kommande vecka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 463 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Se fler pressmeddelanden