2008-03-12

NOTE förvärvar mekanikleverantör

NOTE har tecknat en avsiktsförklaring att förvärva samtliga aktier i ett mekanikföretag i Järfälla utanför Stockholm. Förvärvet är ett led i att förstärka NOTEs kunderbjudande för att ytterligare korta kundernas time-to-market. Bolaget har avancerad teknisk utrustning och specialkompetens inom skärande bearbetning. Produkter med tillhörande tjänster levereras bland annat till kärnkrafts- och telekomindustrin. Omsättningen uppgår för närvarande till cirka 25 MSEK per år och verksamheten har cirka 20 medarbetare.

’’Bolaget har under en rad år byggt upp en värdefull kundbas och kompetens inom avancerad skärande bearbetning med hög precision. Vi ser därför förvärvet som en utmärkt möjlighet att komplettera vårt redan starka kunderbjudande inom elektronik med ytterligare kompetens inom mekanikområdet. Efterfrågan på tillverkning av kompletta produkter ökar kraftigt. Nu stärker vi vår position på marknaden genom att nära våra kunder öka vår kapacitet att snabbt utveckla avancerade mekanikprototyper. Förvärvet sker således helt i linje med vår långsiktiga satsning på Nearsourcing, som syftar till volymtillväxt och ökad lönsamhet samtidigt som riskerna i verksamheten reduceras. Den nya verksamheten beräknas långsiktigt bidra till ökad tillväxt och samtidigt påverka vårt rörelseresultat positivt redan under innevarande år. Vi räknar med att affären kan slutföras under de närmaste dagarna’’, säger Arne Forslund, CEO och koncernchef på NOTE.

’’För att tillgodose våra kunders behov av kostnadseffektiva mekanikkomponenter har vi under flera år arbetat aktivt med att kvalificera och utveckla ett stort antal högklassiga mekanikleverantörer i lågkostnadsländer. Nu tar vi ytterligare ett steg för att stärka vår kompetens och komplettera vår materialförsörjning med en mekanikverksamhet nära våra kunder. Bolaget kommer att namnändras till NOTE Components Järfälla AB och snarast möjligt integreras med vårt materialförsörjningsbolag NOTE Components i Gdansk och Kina’’, säger Knut Pogost, CSO och VD på NOTE Components.

”Marknaden för mekanik- och elektronikprodukter utvecklas snabbt, och min organisation har ett gediget kunnande inom skärande metallbearbetning. Jag ser fram emot att få utveckla vår roll som betydelsefull leverantör av avancerade prototyper och mekanikkomponenter tillsammans med en stark leverantör som NOTE”, säger Kjell Tengmo, tidigare ägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, CEO och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Knut Pogost, CSO och VD NOTE Components, tel. 08-568 990 06, 070-552 34 44
Henrik Nygren, CFO, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter