2023-04-13

NOTE förvärvar modern elektronikfabrik i Bulgarien

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet genom förvärv av samtliga aktier i den bulgariska elektroniktillverkaren ATM Electronics. Genom förvärvet får NOTE sin andra fabrik i Östeuropa. Fabriken i Bulgarien förväntas tillgodose ett kraftigt växande behov av kostnadseffektiv produktion nära kunderna i Europa.   

ATM Electronics har på samma vis som NOTE fokus på långsiktiga kundsamarbeten, hög kvalitet och god leveransprecision. Huvudverksamheten i Sofia drivs i moderna lokaler helt anpassade för elektroniktillverkning. I närbelägna Petrich görs elektromontage i stora serier. Kunderna utgörs såväl av större internationella industriföretag som lokala kunder. Affärsmodellen bygger för närvarande på förädling av material (elektronikkomponenter) som ägs av kunderna. Bolagets försäljning utgörs idag således väsentligen av tjänster (”value-add”) utan material. Denna försäljning uppgår på årsbasis till i storleksordning 40 MSEK med en rörelsemarginal om cirka 8%.

NOTE förväntar att efterfrågan på elektroniktillverkning i Europa fortsatt kommer att utvecklas starkt under kommande år. NOTE ser därför stora möjligheter att avsevärt växa både tillverkningen i ATM Electronics och samtidigt öka kunderbjudandet till att även omfatta kompletta PCBA och produkter (”Turn-key”).

Köpeskillingen uppgår, efter avdrag för befintliga skulder, till cirka 36 miljoner SEK. Betalning av köpeskillingen sker kontant utifrån NOTEs starka balansräkning. Den nuvarande huvudägaren Sergej Shardin, som framgångsrikt utvecklat bolaget under många år, kommer att fortsätta i sin roll som vd för verksamheten. Antalet anställda uppgår till cirka 80.

”NOTE fortsätter att utvecklas starkt. Vi är entusiastiska över detta förvärv, som utöver att tillföra ytterligare en lönsam fabrik till koncernen även utökar vår tillverkningskapacitet i Östeuropa. Vi ser ett stort värde i att vi nu utökar möjligheterna att erbjuda våra existerande kunder avancerad elektroniktillverkning i en mycket kostnadseffektiv del av Europa. Tillsammans med befintliga kunder, personal och ledning i Bulgarien ser vi fram emot att utveckla verksamheten vidare och fortsätta vår lönsamma tillväxtresa”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef för NOTE.

”Jag har lärt känna NOTE som ett bolag som delar våra kärnvärden med hög kvalitet och kunden i centrum. Jag ser stora fördelar för oss och våra kunder att vi nu blir en del av NOTE – inte minst på inköpssidan. Vi har starka kundrelationer och jag ser fram emot att fortsätta utveckla våra fabriker i Sofia och Petrich tillsammans med övriga verksamheter i NOTE”, säger Sergej Shardin, vd på ATM Electronics OOD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland, Bulgarien och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 687 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 13 april 2023 klockan 13.00 CET.

Se fler nyheter