2007-09-24

NOTE förvärvar tillverkningskapacitet i Kina

”Jag är mycket tillfreds med att vi nu etablerar ett strategiskt samarbete med Ionics EMS, som är en av de ledande EMS-leverantörerna i Asien. Det vi får genom detta förvärv är kostnadseffektiv tillverkningskapacitet i Kina och Asien. Fabriken är ny (2005) och det finns idag utbildad, kunnig personal på plats samt nya maskiner. Vi har för avsikt att utnyttja denna enhet för både befintliga och nya kunder. Redan idag har vi kunder inom både telekom- och industrisegmenten som har behov av tillverkning i Kina och Asien. Genom denna satsning stärker vi även vår roll som långsiktig partner till våra större kunder”, säger Arne Forslund, VD och koncernchef på NOTE.

”För innevarande år så ger detta en marginell effekt på såväl omsättning som resultat, men redan under 2008 får vi en positiv effekt tack vare att vi kan flytta tillverkning till Asien. Till detta skall läggas de nya kunder som vi förväntar oss attrahera med detta förvärv. Fabriken har en tillverkningskapacitet motsvarande cirka 500 MSEK per år och beläggningen idag är mindre än 100 MSEK. Detta förvärv är helt i linje med vår långsiktiga strategi att etablera tillverkningskapacitet i kostnadseffektiva länder. Vi kan nu adressera kunder med fokus på den växande asiatiska marknaden”, sammanfattar Arne Forslund.

”Genom denna affär får vi med vår ODM kompetens (egna kundanpassade produkter) en stark länk till marknaden i Europa samtidigt som vi ser stora möjligheter att utveckla affärsförbindelsen med NOTE”, säger Lawrence C. Qua, VD och styrelseordförande i Ionics EMS.

Se fler pressmeddelanden