2007-10-30

NOTE förvärvar tillverkningskapacitet i Polen

NOTE har tagit ytterligare ett steg i samarbetet med den polske EMS-leverantören Fideltronik. Avtal är tecknat om förvärv av 50% av aktierna i ett nystartat joint venture med Fideltronik.

”Det är väldigt positivt att vi nu går vidare med samarbete med Fideltronik, som är den i särklass ledande privatägda EMS-leverantören i Polen. Vårt gemensamma bolag kommer att baseras i Fideltroniks nuvarande fabrik i Krakow och ha cirka 220 medarbetare. Genom förvärvet får vi tillgång till ytterligare kostnadseffektiv tillverkningskapacitet i Polen som komplement till våra övriga internationella fabriker i Baltikum och Kina. Utöver tillverkningskapacitet bidrar den nya verksamheten till att öka NOTEs kompetens inom produkt- och testutveckling. Vi stärker ytterligare vårt kunderbjudande inom den växande marknaden för komplexa, arbetsintensiva produkter”, säger
Arne Forslund, VD och koncernchef på NOTE.

”Fabriken har god beläggning idag, men vår avsikt är att successivt inrikta tillverkningen endast för NOTEs kunder. För innevarande år får förvärvet en marginell effekt på omsättning och resultat, men redan nästa år räknar vi med en positiv effekt genom att flytta tillverkning till Polen. Förvärvet är helt i linje med vår långsiktiga strategi att öka försäljningstillväxten i Europa”, sammanfattar Arne Forslund.

”NOTE har ett väldigt konkurrenskraftigt tjänsteerbjudande nära kunden och slutmarknaden. Efter flera års framgångsrikt samarbete har jag en stark tilltro till NOTE som företag och långsiktig partner. Genom att vi nu ytterligare fördjupar samarbetet står vi väl rustade för fortsatt tillväxt”, säger
Zbigniew Fidelus, grundare och koncernchef på Fideltronik.

Se fler nyheter