2005-09-09

NOTE håller fast vid, i halvårsrapporten, lämnad prognos

Med anledning av uppgifter i media de senaste dagarna, håller NOTE fast vid i halvårsrapporten lämnad prognos.

NOTE har inte uppgett en tidpunkt för när det långsiktiga målet (EBT) 6 % ska uppnås, utan vid Financial Hearing den 7 september gett uttryck för organisationens ansträngningar.

NOTE håller fast vid den senaste kvartalsrapportens lämnade prognos, omsättning för 2005 skall uppgå till MSEK 1 500 – 1 600. Det långsiktiga marginalmålet om (EBT) 6 % kvarstår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell-Åke Andersson, koncernchef NOTE AB, +46 (0)46 – 286 92 10 eller +46 (0)708 – 60 81 23
Gunilla Olsson, ekonomidirektör NOTE AB, +46 (0)176 – 799 05 eller +46 (0)709 – 50 80 71

Se fler nyheter