2023-12-11

NOTE justerar prognosen för helåret 2023

NOTE förutser en omsättning för helåret om 4,21 – 4,26 miljarder SEK, jämfört med tidigare prognos om 4,3 miljarder SEK.

För det fjärde kvartalet 2023 väntas omsättningen ligga mellan 1 050 – 1 100 miljoner SEK med en rörelsemarginal mellan 8,5%-9,0%. För årets första nio månader var rörelsemarginalen 9,9%.

De lägre nivåerna förklaras framför allt av förseningar i uppstarten av flera nya projekt, framför allt inom försvarssektorn, samt ökade omställningskostnader i fabriker där omsättningen på flera kunder blev lägre än bolaget förutsåg vid ingången av kvartalet.

För 2024 bedömer NOTE att omsättningen hamnar i intervallet 4,5 – 4,8 miljarder SEK med en rörelsemarginal om 10%. Rörelsemarginalen förväntas successiv förstärkas under året.

Se fler nyheter