2004-03-22

NOTE-koncernen 5 år

Idag, den 22 mars 2004 är det 5 år sedan första steget till NOTE-koncernens tillkomst togs. NOTE-koncernen har sitt ursprung i EuroSupply AB i Arninge med dotterbolag i Polen, som på initiativ av Erik Stenfors bildades 1999. Affärsidén var att förmedla tillverkningsuppdrag från Sverige till fabriker i Centraleuropa. EuroSupply påbörjade också uppbyggandet av ett globalt nätverk. NOTE-koncernen består av ett antal dotterbolag som hanterar både produktion och materialinköp. Gemensamt för samtliga bolag inom NOTE-koncernen är att de besitter en gedigen kunskap och har en lång erfarenhet inom respektive område.

I början av 2000 sökte EuroSupply efter en egen tillverkning i Sverige. En av Sveriges snabbväxare inom området, Norrtelje Elektronik, var vid samma tidpunkt intresserad av en samarbetspartner. Bolagen fusionerades. Affärsidén i EuroSupply och samgåendet med traditionell svensk industri visade sig omgående vara framgångsrikt. Såväl nettoomsättning som vinst steg kraftigt redan det första året. Hösten 2000 förvärvades Trienta i Torsby i Värmland – en industri med inriktning på fordons- elektronik och med en trettioårig historia. Koncernen antog i början av 2001 namnet till NOTE. Sten Dybeck som huvudägare valdes till styrelseordförande för moderbolaget och Erik Stenfors, som varit en av grundarna av EuroSupply, utsågs till VD för NOTE AB.

Koncernen har växt kraftigt och sju år i rad placerat sig på Svenska Dagbladets tillväxtlista. Övriga bolag i koncernen är NOTE Lund som tillkom under hösten 2002, NOTE Borås som förvärvades i augusti förra året. Senaste tillskottet är NOTE Nyköping-Skänninge som förvärvades i december 2003.

2001 skapades o ems-ALLIANCE som är en formalisering av det internationella samarbete som utvecklats genom EuroSupply. Alliansen består av ems-tillverkare i sex länder: USA, Kina, Brasilien, Indien, Italien och Sverige. En kund kan genom alliansen på ett enkelt sätt få tillverkning i något av medlemsländerna.
En viktigt faktor inom elektronikbranschen är den stora kostnaden för inköp av komponenter. För att hantera detta bildades samma år NOTE Components som på ett kostnadseffektivt sätt hanterar materielinköp, inte bara för koncernbolagen, utan också för ems-ALLIANCE.

Om NOTE
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 800 anställda och omsätter ca 900 MSEK årligen. I Sverige är vi fördelade på sex produktions- anläggningar/Center of Excellence och NOTE Lab/säljkontor. Utanför Sverige finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen. Styrelsen i NOTE har aviserat avsikten att introducera NOTE på Stockholmsbörsen senast 2005.

Se fler nyheter