2023-03-07

NOTE – kraftig ökning av samarbetet med en väletablerad europeisk industrikund

Efterfrågan från en stor industrikund med högt ställda krav, som NOTE framgångsrikt samarbetat med under flera år, utvecklas mycket starkt. NOTE står därför inför en kraftig ökning av såväl tillverkning som leveranser inom ramen för det befintliga samarbetet. NOTEs försäljning till kunden uppgick i fjol till cirka 50 MSEK. Produktionstakten har ökat markant och i år bedöms försäljningen till kunden uppgå till minst 200 MSEK.

”NOTE växer framgångsrikt med nya kunder och genom utökade samarbeten i vår starka kundbas. Viktiga faktorer för kunderna är vår metodiska satsning på att säkerställa hög kvalitet och leveransprecision i våra tjänster. Det är mycket glädjande att vi fortsatt får förtroendet att vara kundens produktionspartner inför den kraftiga tillväxt som nu inletts. Jag bedömer att denna affär kommer att vara en av våra absolut största redan under 2023. Och tillsammans med kunden ser vi förutsättningarna som mycket goda att avsevärt växa affären även under kommande år”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 687 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter