2022-02-17

NOTE – kraftigt utökat samarbete med stor internationell industrikund

För ungefär ett år sedan kommunicerades att en ny större affär vunnits i NOTE Torsby med ett väletablerat internationellt industriföretag. Affären förväntades leda till en tillväxt om cirka 50 MSEK. Detta samarbete har utvecklats över förväntan och ordersituationen indikerar en försäljningsnivå under 2022 om i storleksordning 130 MSEK.

Verksamheten i Torsby är i en tydlig tillväxtfas – under Q4 i fjol var den organiska tillväxten 74% och orderstocken fortsätter att öka i snabb takt. För att möta den starka efterfrågan har fabriken i Torsby nyligen byggts ut med cirka 50%. Maskininvesteringarna i Torsby-verksamheten uppgår under de senaste åren till cirka 70 MSEK. Kunderna utgörs av svenska och internationella kunder verksamma inom områdena Industrial, Medtech och Greentech.

”NOTE växer framgångsrikt med nya kunder och genom utökade samarbeten i vår starka kundbas. Vår pågående expansion i Torsby är ett tydligt exempel på det. Vi ligger väl positionerade för att tillvarata de affärsmöjligheter som förstärks av att europeiska kunder i allt högre utsträckning efterfrågar tillverkning närmare sin kärnverksamhet”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 643 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter