2005-06-23

NOTE lämnar finansiell information

NOTE reserverar för befarade nedskrivningar i storleksordningen 65 – 75 Mkr, vilket kommer att belasta resultatet under andra kvartalet i år. Koncernens löpande verksamhet visar dock en stabil vinst.

Vid en genomgång av koncernens lager, kundfordringar och aktiverade kostnader har vi gjort bedömningen att vi måste reservera för nedskrivningar av delar av dessa poster vid Norrtelje- och Boråsfabrikerna. Omvärderingen beror bl a på att bakomliggande överenskommelser med kunderna inte anses tillräckligt bindande.

”Det känns tungt att behöva göra denna reservering, men det har alltid varit min filosofi att om det finns en risk för förlust skall den identifieras och elimineras så snart den upptäckts,” säger den nyligen tillträdde koncernchefen Kjell-Åke Andersson.

”Jag vill också ha sagt”, säger Kjell-Åke, ”att det känns skönt att detta nu ligger bakom oss och samtidigt kunna konstatera att koncernens löpande verksamhet alstrar ett positivt kassaflöde och visar en stabil vinst.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell-Åke Andersson, Koncernchef, NOTE AB, 046 – 286 92 10 eller 0708 – 60 81 23
Gunilla Olsson, Ekonomidirektör, NOTE AB, 0176 – 799 05 eller 0709 – 50 80 71
Annica Johansson, Koncerncontroller, NOTE AB, 0176 – 799 07 eller 0708 – 45 50 54

Se fler nyheter