2003-10-29

NOTE lämnar rekordrapport

Den svenska elektroniktillverkaren NOTE fortsätter att trotsa marknaden och överträffar hela förra årets vinst på tre kvartal. Resultatet före skatt ökade med 49 % till 40.2 MSEK (26,9), nettoomsättningen ökade med 29 % till 581,8 MSEK (450,8).
Koncernens framtidstro är stark och visar sig bland annat genom satsningen på övertagande av BEVE Electronics och investeringarna i NOTE Xperis nyinvigda fabrik i Lund.

Positivt i en problembransch
NOTE är kontraktstillverkare av elektronik med fabriker i Norrtälje, Torsby och Lund. Sedan september månad finns även en fabrik i Borås efter övertagandet av BEVE Electronics.
Trots att det blåser hårt inom branschen går NOTE från klarhet till klarhet och fortsätter att öka. Det visar inte minst den stora tillströmningen av nya kunder.

Lyckade satsningar
Kunderna har också visat stor uppskattning för det nya Excellence-konceptet som visat sig vara en mycket lyckad satsning.
Ett annat projekt som visar lyckade resultat är uppbyggnaden av den i februari eldhärjade fabriken i Lund, där man hade en succéartat nyinvigning i slutet av september.
Samarbetet med det globala nätverket ems-ALLIANCE fortsätter också att ge utökade och nya kundrelationer.
Sten Dybeck, koncernens styrelseordförande ser mycket ljust på framtiden:
-Varje bolag i koncernen har en tydlig inriktning och uppvisar fortlöpande positivt resultat. Min tidigare bedömning kvarstår att NOTE-koncernen kommer att fortsätta sin tillväxt såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt. Vid en konjunkturuppgång kommer vi att vara synnerligen väl positionerade, såväl geografiskt som kompetensmässigt, säger Sten Dybeck.

För mer information, välkommen att kontakta Sten Dybeck, Styrelseordförande, tel 0708-55 18 00.

Se fler nyheter