2004-11-10

NOTE ledande i teknikskifte

NOTE ledande i teknikskifte

I samband med Elmiamässan i Jönköping 9-12 november presenterar NOTE en genomgripande satsning för att möta EU:s krav på blyfri produktion. Omställningen till blyfritt berör hela den europeiska EMS-branschen och skall vara genomförd till den 1 juli 2006.

EU-bestämmelser tillåter från och med den 1 juli 2006 enbart blyfri produktion av elektronik, en förändring som berör den europeiska EMS-branschen. NOTE som arbetat med omställningen under ca tre års tid, lanserar nu ett totalt erbjudande för bl a svenska produktägare. Erbjudandet omfattar tre nivåer av samarbete: helhetsansvar – fullständigt ansvar för konverteringen av en produkt till blyfritt. BOM-analys – genomgång av berörda komponenter. Utarbetande av Roadmap – konverteringsplanering: inkluderande bl a behov av BOM-analys, test och omkonstruktion.

NOTE ligger väl framme vad gäller den tekniska utvecklingen inom detta område och har bl a medverkat i ett forskningssamarbete koordinerat av Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF).

NOTE har i partnerskap med SMT, Kinas representant i det globala nätverket ems-ALLIANCE, utvecklat en modell för blyfri produktion. SMT kan idag leverera också volymproduktion med en blyfri lösning.

"Genom att vi redan för tre år sedan påbörjade omställningen till blyfritt har vi nu nått så långt att vi sedan en tid levererar blyfri produktion", berättar Anders Söderbärg. Vi ser dessutom en snabbt ökande efterfrågan på blyfritt och vi räknar med att den utvecklingen kommer att accelerera fram till den 1 juli 2006."

För ytterligare information, vänligen kontakta
Erik Stenfors, VD och koncernchef NOTE AB; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70
Anders Söderbärg, teknologie doktor NOTE AB; 0176-794 82 eller 0706-72 31 82

Fakta om NOTE
NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad.
NOTE finns etablerat i Sverige, Storbritannien, Polen och Litauen.

Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 950. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
www.note.se
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT21380/wkr0001.pdf

Se fler nyheter