2001-06-14

NOTE mot strömmen!

En underleverantör som ökar – trots krisen inom telekomindustrin. "Vi ser fortsatt ökad orderingång och måste fortsätta att förstärka såväl personal som maskinpark", säger Sten Dybeck, koncernchef för elektroniktillverkaren NOTE. Maj månad blev omsättningsrekord för koncernen.

Flertalet kontraktstillverkare har den senaste månaden aviserat personalnedskärningar i Sverige. Samtidigt finns elektronikproducenter som ökar. Den helsvenska elektronikkoncernen NOTE med fabriker i Norrtälje och Torsby går mot strömmen och fortsätter att nyanställa. I Norrtälje-fabriken har ett tiotal anställts bara senaste månaden. Likaså i Torsby samt i koncernens dotterbolag i Gdansk, Polen, har ett tjugotal anställts senaste veckorna.

Hemligheten bakom framgången är att erbjuda samma koncept som de stora utlandsägda tillverkarna, utan att binda kapital. "Vi har ett globalt nätverk under varumärket The EMS Alliance, under vilket kan vi erbjuda marknadsnära produktion i fyra världsdelar. Vi kan således erbjuda denna tjänst utan kostnader för egna anläggningar", säger Sten Dybeck, koncernchef.

En annan förklaring till medvinden är koncernens eget nätverk av underleverantörer i Centraleuropa som sköts via Gdansk-kontoret. Denna kapacitetsbuffert gör att orderingången kan svänga utan att verksamhetens lönsamhet är i fara. "Dagarna när kunderna ville betala för enkelt mekaniskt arbete är förbi", påpekar Dybeck. "Samtidigt innehåller även de mest avancerade elektronikprodukterna ett visst mått av manuellt arbetsinnehåll. Det naturliga är därför att differentiera hopsättandet; de avancerade momenten utför vi i egna anläggningar i Sverige, medan enklare moment utförs i Centraleuropa."

Senaste kvartalet har koncernen investerat c:a 10 Mkr i avancerade tillverkningsrobotar i de svenska fabrikerna och ytterligare investeringar är att vänta. "Eftersom ökningen ser ut att bestå blir det troligen nödvändigt" avslutar Sten Dybeck. NOTE koncernen är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med 400 anställda och en omsättning på drygt 500 Mkr 2001.

För mer information välkommen att kontakta Koncernchef Sten Dybeck på mobil: 0708-55 18 00

Se fler nyheter