2003-01-13

NOTE Norrtelje första svenska elektroniktillverkaren med TS-certifiering

Elektroniktillverkaren NOTE Norrtelje uppfyller alla krav för TS-certifiering och fick certifikatet i sin hand i fredags. NOTE blir därmed den första och enda svenska elektroniktillverkaren med TS-certifiering. TS används främst inom bilindustrin och är ett tilläggscertifikat till den vanligare ISO-certifieringen.

En TS-certifiering lägger stort fokus på att säkra alla processer innan serieproduktion startas. Systemet underlättar för enskilda kunder att ställa krav på den TS-certifierade tillverkaren att följa manualer enligt kundens önskemål för att kvalitetssäkra produktionen.

– Under nedgången i Telecom-branschen har vi aktivt sökt ny produktion inom andra segment och vi har varit lyckosamma i arbetet att bredda vår kundbas, berättar Mats Hultin, VD för NOTE Norrtelje AB. – Flera leverantörer till bilindustrin finns bland våra nya kunder. Eftersom de haft önskemål om en TS-certifiering, var det en självklarhet för oss att satsa på det, fortsätter Hultin.

Certifieringsarbetet har pågått under ett år med Semko-Dekra som revisor och utfärdare av certifikatet. – Vi ser med stor tillförsikt på framtiden. Vi tror att vi kan knyta fler kunder inom bilindustrin till oss tack vare certifieringen, avslutar Mats Hultin.

För ytterligare information kontakta:
Mats Hultin, VD NOTE Norrtelje AB, 0176-793 01,
eller Anders Björkholm kvalitetschef NOTE Norrtelje AB, 0176-793 09.

Se fler nyheter