2020-04-16

NOTE Norrtelje utökar kapaciteten

För att tillgodose den ökade efterfrågan på mikroelektronik producerad i renrum har NOTE Norrtelje investerat i utökad produktionskapacitet. I början av april invigdes ett nytt renrum om 300 m2, vilket innebär en fördubbling av ytan för renrumsproduktion. Parallellt med utbyggnaden har maskinparken uppdaterats och tillverkning sker i enlighet ISO 14644-1 (ISO klass 7). Kunderbjudandet har stärkts och utöver precisionsmontering för komplexa miljöer erbjuds nu även avancerade mikroelektroniksprocesser såsom Wedge, Ball bonding och Die bonding.

”Vi har framgångsrikt lyckats attrahera flera nya kunder till vårt microlab i Norrtälje och vi har nu avsevärt utökat vår tillverkningskapacitet. Vi har hög kompetens inom mikroelektronik, vilket bland annat efterfrågas från kunder inom medicinteknik. Vi är också stolta över att ha startat ett samarbete med exempelvis CERN, ett högteknologiskt europeiskt institut inom nukleär forskning,” säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2020 klockan 09.30 CET.

Se fler nyheter