2007-07-19

NOTE och Atlas Copco sluter långsiktigt avtal

Ett koncernövergripande avtal har slutits mellan Atlas Copco och NOTE. Avtalet innebär ett fortsatt samarbete mellan bolagen och innefattar produktion av el- och elektromekanik samt elektronik. Affären förväntas öka från ca 30 MSEK till ca 40 MSEK per år.

”Avtalet är till stor del ett resultat av NOTE Torsbys nära samarbete med Atlas Copco Rock Drills i Örebro. Att Atlas Copco har valt att gå vidare med vår redan etablerade affärsrelation ser jag som ett bevis på att NOTE’s satsningar på kvalitet, leveransprecision och en fördelaktig totalkostnad, i kombination med hög kompetens inom tillverkning av kompletta elektronikprodukter, är helt i linje med vad kunden efterfrågar. NOTE erbjuder en flexibel affärsmodell som följer kundens utveckling och förändrade behov över tiden”, menar Arne Forslund, VD och koncernchef på NOTE.

”Samarbetet med Atlas Copco inleddes under 1999 och har utvecklats mycket väl. Därför känns det både naturligt och strategiskt riktigt för oss att fördjupa och bredda samarbetet”, kommenterar Niklas Björklund, Corporate Key Account Manager på NOTE Torsby.

”Vi ser NOTE som en långsiktig samarbetspartner som bidrar med värdefull kompetens inom utveckling och produktion av elektronikprodukter, och därmed bidrar till att skapa konkurrensfördelar för oss på världsmarknaden. NOTE har visat sig ha en flexibilitet som passar vår fortsatta globala expansion”, menar Thomas Hallmén, Strategic Purchasing Manager, Atlas Copco.

Se fler nyheter