2007-06-21

NOTE och Kongsberg sluter långsiktigt samarbetsavtal

Ett koncernövergripande avtal har nu slutits mellan norska Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) och NOTE. Samarbetsavtalet innebär att KDA har godkänt NOTE som leverantör av både produktion och ett stort antal tjänster som faller inom produktutvecklingsfasen.

”Avtalet är till stor del ett resultat av NOTEs tidigare förvärv av CAD-bolaget NPD, numera NOTE Oslo, och ett bevis på att vår nya affärsmodell NearsourcingTM uppskattas på marknaden. Genom att vi befinner oss nära kunden med rätt kompetens och tjänster i utvecklings- och industrialiseringsfasen, kan vi erbjuda en oslagbart kort time-to-market”, säger Arne Forslund, CEO för NOTE.

Kongsberggruppen utvecklar högteknologiska produkter som kräver komplexa produktionsprocesser och som ställer höga krav på kvalitet och processkontroll. ”Själva kärnan i beslutet att gå med NOTE ligger i närheten till NOTE Oslo, möjligheten till kostnadseffektiv produktion, tillgång till komponentsdatabasen NOTEfied och snabb prototyptillverkning. Dessa faktorer bidrar både till att vi kommer snabbare ut på marknaden och får en fördelaktig totalekonomi. I avtalet ingår även komponentinköp och tekniska tjänster som PCB design, något vi i allra högsta grad efterfrågar hos våra leverantörer”, berättar Morten Vatneberg, Vice President Purchasing & Logistics på KDA. ”I NOTE har vi hittat en industriell partner som det finns en stor potential för att utvecklas långsiktigt med”, fortsätter Vatneberg.

Se fler nyheter