2009-02-06

NOTE och norska OTRUM utökar samarbetet

NOTEs affärsmodell Nearsourcing bygger på tre huvudområden – etablering av Nearsourcingcenters nära kunderna, införande av komponentdatabasen NOTEfied som stöd i utvecklings- och inköpsarbetet samt volymtillverkning i kostnadseffektiva länder.

”Anledningen till att vi valde NOTE som partner igen är att de är väldigt flexibla och proaktiva. De har dessutom konkurrenskraftiga priser och fungerar som ett bra stöd och samarbetspartner till oss”, säger Lars Eilertsen, Purchase and Logistic Manager på OTRUM.

”Samarbetet med OTRUM är ytterligare ett exempel på att vår satsning på Nearsourcing uppskattas av våra kunder. Genom att vi tillför kompetens tidigt i produktutvecklingen bidrar vi till låga kostnader samtidigt som vi kortar kundernas time to market. Vi har levererat utvecklingstjänster från Skänninge medan volymtillverkningen kommer att utföras i NOTEs verksamhet i Polen” säger Peter Johansson, VD för NOTE Nyköping-Skänninge.

Se fler pressmeddelanden