2007-07-12

NOTE och Schneider Electric utökar samarbetet

Kontraktstillverkaren NOTE och finska Elari har fördjupat sitt samarbete kring produktion av Elaris belysningsserie med trådlösa dimrar för fastigheter, den så kallade AirLink-serien. Elari är ett dotterbolag inom Schneider Electric-koncernen, en världsledande leverantör av belysningsprodukter och brandsäkerhetsutrustning. Den utökade delen av affären beräknas uppgå till ca 40 MSEK, vilket betyder att den totala affären med Schneider Electric årligen kommer att omsätta ca 90 MSEK.

”Vår fördjupade affärsrelation med Elari och Schneiderkoncernen är till stor del ett resultat av vår säljorganisations satsning på betydelsefulla kunder samt vårt starka fokus på kvalitetsarbete. NOTEs högvolymsenhet i Estland är i själva verket den enda elektronikfabriken i norra Europa som har klarat Schneiders tuffa kvalitetsprövning och blivit godkänd som leverantör av Schneiders produkter” säger Arne Forslund, VD och koncernchef på NOTE.

”Tack vare att NOTEs enheter ligger i samma områden som Schneiders, kan vi även matcha kundens geografiska behov. Att vara nära kunden, det vi kallar för NearsourcuingTM, är en central del av vår flexibla affärsmodell och helt i linje med vad marknaden efterfrågar”, fortsätter Arne Forslund.

”I NOTE har vi hittat en långsiktig partner som är lyhörd för våra behov och håller vad de lovar. NOTE levererar spetskompetens inom tillverkning med hög leveransprecision och kvalitet till en fördelaktig kostnadsbild – det skapar stora konkurrensfördelar på vår marknad”, kommenterar Kaj Nurminen, Plant Manager på Elari.

Överföring av produktionen har redan påbörjats från Elaris egen fabrik till NOTE Pärnu i Estland. Inledande leveranser förväntas ske under hösten.

Se fler nyheter