2004-01-21

NOTE och STT i fördjupat samarbete

NOTE Xperi i Lund har fått förnyat förtroende av STT Care att utveckla och producera den nya generationen trygghetstelefoner. STT Care är marknadsledare inom området och har nått stora globala exportframgångar. Ordern omfattar drygt 100 MSEK.

STT producerar trygghets-, omsorgs- och verksamhetssystem till äldreomsorgen. Samarbetet mellan NOTE Xperi STT har pågått sedan många år, och den nya ordern innebär ett djupare samarbete mellan företagen.
– Det känns som ett mycket stort förtroende från STT att vi får ta hand om både utveckling och produktion av det nya trygghetslarmet, berättar Thomas Bengtsson, ansvarig Key Account Manager på NOTE. – STT har ställt mycket höga krav på leveranssäkerhet och produktkvalitet och det fina samarbetet har varit en viktig faktor för kunna möta dessa krav, avslutar Thomas.
– Vi ser det förnyade samarbetet med NOTE Xperi som en viktig beståndsdel i kampen om marknadsandelarna. Tillsammans med dem kommer vi att kunna erbjuda de mest högkvalitativa och prisvärda produkterna på marknaden, berättar Michael Wiegert.

För mer information kontakta:
Thomas Bengtsson, KAM, NOTE Xperi, tfn 046-286 92 11, eller
Michael Wiegert, VD, STT Care AB, tfn 040-625 25 01.

Om NOTE-koncernen
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 800 anställda. I Sverige är vi fördelade på sex produktionsanläggningar/Center of Excellence och NOTE Lab/säljkontor. I Europa finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen.

Om STT
STT Care AB erbjuder äldreomsorgen prisvärda, högkvalitativa och flexibla trygghets-, omsorgs- och verksamhetssystem samt ett heltäckande serviceutbud. STT har ca 40 anställda och ägs av e.m.i. och 6e AP-fonden. Omsättningen uppgår till ca 90 MSEK. Företagets viktigaste marknader är Sverige, Spanien, Japan, Frankrike, Nederländerna och Norge.

Se fler nyheter