2006-12-20

NOTE och SWE-DISH sluter avtal om utökat samarbete

Kontraktstillverkaren NOTE Norrtelje AB och SWE-DISH Satellite Systems, en världsledande leverantör av mobil satellitkommunikationsutrustning, har förlängt och tecknat ett treårsavtal om fördjupat samarbete kring produktion av SWE-DISHs produktserier Fly Away Systems, Drive Away Systems samt Suitcase-serien. Den utökade delen av affären beräknas uppgå till ca 100 MSEK per år.

”Att SWE-DISH har valt att gå vidare med vår redan etablerade affärsrelation ser jag som ett bevis på att NOTEs satsningar på QDC – kvalitet, leveransprecision och en fördelaktig totalkostnad – i kombination med en hög kompetens inom tillverkning är helt rätt. Här ser vi ännu ett exempel på hur vårt fokus på att kunna erbjuda en flexibel affärsmodell som följer kundens utveckling och förändrade behov över tiden är helt i linje med vad marknaden efterfrågar. Vi har noterat en ökad efterfrågan på box-build produkter, det vill säga kompletta produkter som levereras i rätt förpackning för slutmarknaden, och SWE-DISH utgör en stor portion av denna ökning”, menar Arne Forslund, VD och koncernchef på NOTE.

”Vårt samarbete med SWE-DISH som inleddes under sommaren 2001 har utvecklats mycket väl” kommenterar Patrik Kvarnlöf, VD för NOTE Norrtelje AB. ”Därför känns det både naturligt och strategiskt riktigt för oss att fördjupa och bredda samarbetet med SWE-DISH. Dessutom kan NOTE Norrtelje erbjuda en produktionsmiljö i världsklass till sommaren då vår nya fabrik står klar”, fortsätter Patrik Kvarnlöf.

SWE-DISH är ett världsledande företag inom mobil satellitkommunikations utrustning. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompakta och lättanvända terminaler och system för både militär och civil satellitkommunikation. ”Vi ser NOTE som en långsiktig samarbetspartner som bidrar med värdefull kompetens inom tillverkning och därmed bidrar till att skapa konkurrensfördelar för oss på världsmarknaden.” uppger Lars Jehrlander, CEO på SWE-DISH Satellite Systems. ”NOTE har visat sig ha en flexibilitet som passar vår fortsatta globala expansion och är rätt partner för oss. Nu koncentrerar vi vår tillverkning till en fabrik i Sverige som uppfyller de krav vi har på vår produktion.”

Se fler nyheter