2003-08-22

NOTE ökar alltjämt

Trots det mycket svåra läget i elektronikbranschen, fortsätter den svenska kontraktstillverkaren NOTE att öka såväl vinst som omsättning rejält. Halvårsrapporten som släpptes i dag visade att resultat före skatt ökade med 62 procent till 27,7 MSEK (17,1). Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 373,6 MSEK (325,3). Koncernens uppbyggnad samt Uppbyggnaden av kompetenscentra sk NOTE Center of Excellence är några förklaringar.

NOTE är kontraktstillverkare av elektronik med fabriker i Norrtälje och Torsby, samt kontor i Kista, Göteborg och Gdansk. Samtidigt som de flesta kollegor i branschen går med förlust och tvingas till uppsägningar, går NOTE mot strömmen och förbättrar sitt resultat.

Sten Dybeck, NOTEs styrelseordförande, förklarar att en orsak till framgången är koncernens snabba beslutsvägar och att NOTE det gångna halvåret lyckats skaffa ytterligare stora strategiska kunder från olika branscher. ”Vidare är vårt köp av BEVE Electronics ett viktigt steg för vår framtida utveckling”, fortsätter Dybeck

”Min tidigare bedömning om att NOTE-koncernen kommer att fortsätta sin tillväxt såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt kvarstår, även om konjunkturen skulle bli fortsatt svag”, avslutar Sten Dybeck

För mer information, välkommen att kontakta Sten Dybeck, Styrelseordförande,
tel 0708-55 18 00, eller Erik Stenfors, VD, tel 0709-50 80 70.

Se fler nyheter