2003-08-22

NOTE ökar alltjämt

NOTE är kontraktstillverkare av elektronik med fabriker i Norrtälje och Torsby, samt kontor i Kista, Göteborg och Gdansk. Samtidigt som de flesta kollegor i branschen går med förlust och tvingas till uppsägningar, går NOTE mot strömmen och förbättrar sitt resultat.

Sten Dybeck, NOTEs styrelseordförande, förklarar att en orsak till framgången är koncernens snabba beslutsvägar och att NOTE det gångna halvåret lyckats skaffa ytterligare stora strategiska kunder från olika branscher. ”Vidare är vårt köp av BEVE Electronics ett viktigt steg för vår framtida utveckling”, fortsätter Dybeck

”Min tidigare bedömning om att NOTE-koncernen kommer att fortsätta sin tillväxt såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt kvarstår, även om konjunkturen skulle bli fortsatt svag”, avslutar Sten Dybeck

För mer information, välkommen att kontakta Sten Dybeck, Styrelseordförande,
tel 0708-55 18 00, eller Erik Stenfors, VD, tel 0709-50 80 70.

Se fler pressmeddelanden