2004-09-21

NOTE övertar FuTechs

NOTE övertar FuTechs

NOTE Lund har tecknat ett avtal om att överta Malmöföretaget FuTechs och stärker därmed sin monteringskompetens.

NOTE har placerat sig som en av Skandinaviens främsta kontraktstillverkare av elektronik, bland annat genom att vara branschledare inom modern produktions-utrustning. I linje med denna strategi har koncernens dotterbolag i Lund, NOTE Lund AB, tecknat avtal om att överta Malmöföretaget FuTechs AB

FuTechs, med säte i MEDEON Science Park, är Sveriges ledande företag inom monteringsområdet Chip-on-board (COB), dvs. montering av "nakna" IC-kretsar utan plastkapsel, en teknik som är nödvändig för att ytterligare kunna krympa dimensionerna på kretskort.

"Affären med FuTechs är ett fortsatt led i vår strävan att konsolidera vår position som teknikledande inom kontraktstillverkning. Våra kunder, både traditionella industriföretag och utvecklingsföretag, ligger ofta i teknikens framkant. De förväntar sig därför att vi som en samarbetspartner kan svara upp mot detta när det gäller produktionstekniken, säger Kjell-Åke Andersson, VD NOTE Lund AB."

För ytterligare information kontakta:
Kjell-Åke Andersson, VD, NOTE Lund AB, 046-286 92 10, 0708-60 81 23
Magnus Persson, Försäljningschef, NOTE Lund AB, 046-286 92 55, 0708-39 37 47

Fakta om NOTE
NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till drygt 900. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.note.se
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/21/20040921BIT21500/wkr0001.pdf

Se fler nyheter