2003-07-14

NOTE övertar Mitecs verksamhet i Borås

Mitec, som är noterat på Torontobörsen, har i dag offentliggjort att de tecknat en avsiktsförklaring om att överlåta sin verksamhet i Borås till den svenska kontraktstillverkaren NOTE. Meddelandet kommer sedan förhandlingar om att sälja verksamheten till Partnertech avbrutits.

Kanadensiska Mitec Telecom Inc, som utvecklar trådlösa nätverksprodukter, bedriver sedan några år elektroniktillverkning i Borås genom sitt helägda dotterbolag Beve Electronics AB. Beve, med c:a 170 anställda och drygt 200 MSEK i omsättning, har en världsledande kompetens inom produktion av mikrovågselektronik, med kunder inom försvars-, medicin- och telekombranschen. Sedan mars i år är Beve under rekonstruktion.

Mitec skrev i början av juni en avsiktsförklaring med svenska Partnertech om att sälja Beve, en affär som avbröts i förra veckan. I stället genomförs nu en s.k. inkråmsaffär med NOTE.

”NOTE föreslog tidigare i våras en s.k. inkråmsaffär, men vi gjorde bedömningen att det var tekniskt enklare att genomföra en affär genom aktieöverlåtelse. När den möjligheten nu bortfallit, sker en försäljning av innehållet i verksamheten”, säger Rajiv Pancholy, vd Mitec, och fortsätter: ”Det här blir en bra lösning för kunder, leverantörer och anställda. NOTE är en stabil koncern som visat växtkraft och vinst också i lågkonjunkturen och NOTE kommer att förvalta verksamheten bra.”

Erik Stenfors, vd NOTE AB: ”Vi gjorde tidigt bedömningen att verksamheten måste förändras för att kunna utvecklas. Vår idé är att låta inkråmsaffären bli startskottet för ett s.k. NOTE Center of Excellence, med inriktning mot mikrovågsteknik. Vi har sedan tidigare tre andra sådana kompetenscentra i Sverige.”

Avtalet beräknas vara färdigt att underteckna under augusti och därefter kommer NOTE att mer detaljerat tillkännage sin strategi för Borås-verksamheten. I uppgörelsen ingår även en viktig del om globalt strategiskt samarbete mellan Mitec och NOTE. Rådgivare har varit CDI, Corporate Development International.

För ytterligare information, kontakta
– Keith Findlay, CFO, Mitec Telecom Inc, tel: + 1 – 514 – 694 90 00
– Erik Stenfors, vd, NOTE AB, tel. 0709 – 50 80 70
– Lille-Bror Rylander, CDI, tel. 08 – 613 08 20

Se fler nyheter