2003-09-02

NOTE planerar för ”turn-around” av nyförvärvet

NOTE som föregående fredag övertog BEVE Electronics i Borås, presenterade i samband med den stora elektronikmässan i Göteborg sin strategi för att utveckla verksamheten. Satsningen innebär att NOTE blir starkare såväl geografiskt som branschmässigt.

BEVE Electronics bedriver avancerad elektroniktillverkning av produkter med högt teknikinnehåll. Bolaget har en mycket hög kompetens inom området mikrovågsteknik. Nedgången inom telekom föranledde bolagets kanadensiska ägare, Mitec Telecom Inc, att inleda en företagsrekonstruktion i mars i år. I fredags slutfördes affären om att föra över verksamheten till den helsvenska elektroniktillverkaren NOTE.

”Vi ser tre huvudorsaker till den här strukturaffären”, förklarade NOTE-koncernens ordförande Sten Dybeck vid en presskonferens som hölls på den stora branschmässan ”Komponent-Elektronikproduktion” som pågår i Göteborg. ” Vi vill satsa mer på Västsverige. Vi etablerade en verksamhet här i Göteborg för ett drygt år sedan, och ser redan ett tydligt underlag för expansion. Det är också viktigt för oss att bredda vår kompetens inom mikrovågsteknik, som är en växande bransch bl a för säkerhetsindustrin. För det tredje har vi utvecklat ett affärskoncept just för att skapa lönsamhet i svenska tillverkningsindustrier. Vi kommer tillämpa detta på Beve-fabriken.”

Verksamheten kommer tills vidare att drivas vidare under namnet NOTE Beve AB och vidareutvecklas enligt den modell NOTE ställt upp för sina svenska fabriker under benämningen ”NOTE Excellence”. Fabriken kommer att utveckas på två fronter: en prototypverksamhet, ”NOTE Lab” kommer att etableras för att försörja västra Sverige med snabba, högklassiga prototyper. Ett nytt, fjärde, s.k. ”Center of Excellence” med kundnära forskning kommer att byggas upp med hjälp av Beves kompetens. Resterande produktionsverksamhet kommer att effektiviseras för att klara övrig produktion som efterfrågas i området.

”Vårt mål är framförallt att skapa lönsam tillverkning, med samma avkastningsmål som våra tre övriga enheter i Sverige. Endast med lönsamhet kan en fabrik utvecklas långsiktigt”, fastslog Sten Dybeck, som efter presskonferensen fortsatte på temat genom att hålla ett seminarium med rubriken ”Att skapa lönsamhet i företag”

För mer information,
Kontakta Sten Dybeck, Styrelseordförande NOTE, tel. 0708 – 55 18 00

Se fler nyheter