2004-02-11

NOTE producerar åt Saab Bofors Underwater Systems

NOTE Torsby har skrivit ett femårigt avtal med Saab Bofors Underwater Sytems. NOTE kommer att tillverka elektroniken till undervattensfarkosterna MK II och MK III. Farkosterna används till minjakt och säljs utomlands för militära ändamål.

– Diskussionerna oss emellan har pågått under en längre tid och det känns oerhört spännande att få tillverka dessa produkter, berättar Gerd Levin-Nygren, VD för NOTE Torsby. På fabriken i Torsby har vi specialkompetens inom fartygselektronik, och det är helt klart rätt sorts kund för oss, avslutar Gerd.

Undervattensfarkosterna är mycket tekniskt avancerade och bär ett avancerat sensorsystem. Farkosterna kan också bära utrustning för minröjning.
– Vi genomförde en utvärdering av olika leverantörer för en tid sedan och valet föll på NOTE, säger Peter Erkers, Inköpsansvarig ROV, Saab Bofors Underwater Systems AB. NOTE Torsby passar oss som leverantör för att de klarar att producera mindre serier med komplicerad teknik. De har också goda militära referenser och de standarder som vi kräver, avslutar Peter.

För mer information, kontakta Gerd Levin-Nygren, VD NOTE Torsby, tfn 0560-68 93 48, eller Peter Erkers, Inköpsansvarig ROV Saab Bofors Underwater Systems, tfn 0141-22 45 60.

Om NOTE-koncernen
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 800 anställda. I Sverige är vi fördelade på sex produktionsanläggningar/Center of Excellence och NOTE Lab/säljkontor. Utanför Sverige finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen.

Om Saab AB
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmåga till systemintegration.
Saab utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade produkter och tjänster för försvarsmarknaden, men också för de civila marknader där vår kompetens efterfrågas.
Egen styrka och strategiska partnerskap ger Saab möjligheten att både konkurrera och samarbeta på den internationella
marknaden.
Saab har världen som marknad, men forskning, utveckling och tillverkning sker huvudsakligen i Sverige. Saab har drygt 14000 anställda. Den totala omsättningen är cirka 17000 Mkr. Forskning och utveckling utgör ca 25 procent av omsättningen.

Se fler nyheter