2004-01-26

NOTE producerar för internationellt forskningsprojekt

NOTE Xperi kommer att tillverka kretskort till projektet ”ALICE” som är ett av de nya godkända experimenten vid CERNs nya accelerator i Schweiz som är under uppbyggnad. ”ALICE” är ett samarbetsprojekt mellan 80 olika institut från hela världen, där Lunds Universitet ingår.

Syftet med experimentet är att studera kärnmedia under extrema förhållanden och att återskapa de förhållanden som rådde 1 mikrosekund efter universums tillkomst i Big Bang. Genom projektet vill man nå ökad förståelse för vad som hände i universums begynnelse och vad som sker just nu.
Lunds Universitet är involverat i det största subsystemet till ”ALICE”. Det är en 100 m3 gasdetektor för registrering av laddade partiklar i tre dimensioner.

– Vi är mycket nöjda över det förtroende vi fått av Lunds Universitet. Det är en order som vi vunnit i internationell konkurrens på en högteknologisk produkt, berättar Magnus Persson, försäljningschef för NOTE Xperi. Denna order ställer mycket höga krav på vår produktion och vårt företag, något som vi definitivt känner att vi kan svara emot, avslutar Magnus.

– Vi har i denna upphandling ställt mycket höga krav på kvalitet och tillförlitlighet eftersom utrustningen inte kan repareras eller underhållas efter det att den installerats i experimentet, berättar Hans-Åke Gustafsson, professor vid Lunds Universitet. – Det viktigaste urvalskriteriet har därför varit kvalitet per spenderad krona. Vi har noga vägt in alla fakta innan vi fattade vårt beslut. NOTE Xperi har i sitt underlag klart visat att de kan garantera den höga kvalitet och tillförlitlighet vi efterfrågat. Deras genomförande av liknande projekt har också spelat in i vårt val av leverantör. Vi är övertygade om att NOTE kommer att genomföra detta projekt på ett för oss tillfredställande sätt och vi ser fram emot ett framgångrikt samarbete, avslutar Hans-Åke.

För mer information
Kontakta Magnus Persson, försäljningschef NOTE Xperi, tfn 046-286 92 55, eller Hans-Åke Gustafsson, professor vid Lunds Universitet 046-222 77 09.

Om NOTE-koncernen
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 800 anställda. I Sverige är vi fördelade på sex produktionsanläggningar/Center of Excellence och NOTE Lab/säljkontor. I Europa finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen.

Om CERN
ALICE är ett av de fyra godkända experimenten vid CERNs nya accelerator LHC (Large Hadron Collider) som är under uppbyggnad. Acceleratorn beräknas tas i bruk våren 2007.
ALICE är ett samarbetsprojekt mellan ca 80 olika institut från hela världen där Avd. för Experimentell Högenergifysik i Lund är ett av dessa. Total antalet personer involverat är ca 1000 och den totala kostnaden för projektet är ca 800 MSEK.

Syftet med experimentet är att studera kärnmateria under extrema förhållanden av hög temperatur och hög densitet. Under dessa förhållanden förväntar vi oss kunna återskapa de förhållande som rådde ca 1 mikrosekund efter universums tillkomst i Big Bang genom att kollidera tunga atomkärnor med varandra vid mycket höga energier. Information vi får genom analys av dessa kollisioner kommer inte bara att bidra till vår förståelse om vad som hände i universums begynnelse utan också vad som sker.

Dessa kort är hjärtat i utläsningen och behandlingen av den information som insamlats av den stora TPC detektorn. Varje FEC kommer att innehålla 128 utläsningskanaler och det totala antalet utläsningskanaler är ca 500 000 st. Dessa kort kommer efter montage och tester att installeras på detektorn vid LHC acceleratorn. Efter det att de installerats så kommer det att vara ytterst svårt att komma åt dem för reparationer etc. Detta ställer enormt stora krav på driftsäkerhet vilket gör att montage och tester måste göras på ett sätt så att vi kan garantera en kontinuerlig drift under ca en 10 års period

Se fler nyheter