2007-07-18

NOTE rapporterar fortsatt förbättrad lönsamhet

Januari-juni
• Försäljningen ökade med 8% till 895,2 (831,6) MSEK
• Rörelseresultatet förbättrades med 29% till 55,3 (43,0) MSEK
• Rörelsemarginalen ökade till 6,2% (5,2%)
• Resultat efter skatt uppgick till 38,4 (27,9) MSEK; 3,99 (2,90) SEK/aktie
• Kassaflödet uppgick till 73,4 (8,3) MSEK; 7,63 (0,86) SEK/aktie
• Ny styrelse tillträdd och Arne Forslund återinsatt som VD
• Långsiktiga samarbetsavtal tecknade med Kongsberg och Schneider Electric
• Beslut om nya finansiella mål

Andra kvartalet
• Försäljningen ökade med 9% till 470,2 (433,1) MSEK
• Rörelseresultatet förbättrades med 27% till 30,5 (24,1) MSEK
• Rörelsemarginalen ökade till 6,5% (5,6%)
• Resultat efter skatt uppgick till 22,4 (15,8) MSEK
• Kassaflödet uppgick till 27,8 (-15,4) MSEK

Nya finansiella mål
Tillväxtmål
NOTE ska öka marknadsandelarna organiskt och genom förvärv.

Lönsamhetsmål
NOTE ska växa under lönsamhet. Långsiktigt och i genomsnitt över en konjunkturcykel ska lönsamheten, uttryckt som räntabilitet på operativt kapital, överstiga 35%.

Kapitalstrukturmål
Soliditeten ska minst uppgå till 30%.

NOTEs delårsrapport för januari-juni 2007 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande.

Datum för ekonomisk information från NOTE under resterande delen av 2007:
Delårsrapport januari-september 26 oktober 2007.

Se fler nyheter