2020-05-08

NOTE rapporterar kraftig ökning av leveranserna till Plejd

Under fjärde kvartalet 2018 släppte NOTE ett pressmeddelande om ett samarbete med Plejd, som är ett snabbväxande svenskt bolag inom området smart belysning. NOTE bedömde att samarbetet skulle vara värt cirka 30 MSEK i årstakt vilket också var en nivå som etablerades under 2019. Hittills i år har volymerna utvecklats över förväntan med en tillväxt om drygt 150% och nu ökar Plejd takten ytterligare. Initiativ har tagits för att för att bygga upp en materialbuffert för att säkerställa ytterligare flexibilitet och tillväxt. Förutsättningarna är goda att samarbetet med Plejd utvecklas till en av NOTEs absolut största affärer redan under 2020.

”NOTEs organiska tillväxt utvecklas fortsatt positivt. Vi växer framgångsrikt genom utökade samarbeten i vår starka kundbas, såväl inom traditionell industri som inom nya snabbväxande applikationsområden. Vi är mycket glada över utvecklingen av vårt nära samarbete med Plejd som vi ser som ett ytterst innovativt bolag”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef.

“Då vi är inne i en mycket expansiv fas har NOTE visat sig vara rätt partner att arbeta med. De har snabbt anpassat sin produktionskapacitet med samma höga kvalitetsnivå. Samarbetet och närheten mellan NOTEs fabrik i Lund och vår i Mölndal har givit goda synergier vilket vi ser mycket positivt på”, säger Mikael Blixman, COO på Plejd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 830 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.                                                                                                                           

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2020 klockan 08.30 CET.
 

Se fler nyheter