2017-03-09

NOTE säljer fastighet i Lund för 44 MSEK

Köpare är svenska fastighetsbolaget Estancia Bostad AB. Samtidigt har ett flerårigt hyresavtal tecknats med NOTE Lund som hyresgäst. Transaktionen påverkar NOTEs rörelseresultat positivt under första kvartalet i år med cirka 20 MSEK.

Avtalet om försäljning av fastigheten, som sker i bolagsform, innehåller inget förbehåll gällande köparens finansiering. Tillträde sker den 1 april i år.

"Det är mycket glädjande att vi nu gör denna affär som stärker vår likviditet och balansräkning ytterligare. Vi har nyligen tagit beslut om flera investeringar i vår kärnverksamhet, för utökad kapacitet och ny avancerad teknik, såväl i våra verksamheter i Lund och Pärnu som på flera andra håll i koncernen. Vi har tillväxt och lönsamhet i fokus och vår uttalade ambition är att ta en offensiv roll i utvecklingen av vår bransch", säger Stefan Hedelius, VD och koncernchef för NOTE.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 098 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2017 klockan 08.30.

  

Se fler nyheter