2016-05-13

NOTE säljer verksamhet i Norge

Som ett led i renodlingen av NOTE har enheten i Oslo idag sålts till norska Dynamic Precision AS. Under 2015 omsatte den norska verksamheten 52 MNOK men bidrog negativt till NOTEs resultat.

“Detta är ett naturligt steg i vår strategiska riktning och renodlingen av NOTE. Vi fokuserar på att ytterligare öka försäljningen och lönsamheten genom att investera i marknader där vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter”, säger Stefan Hedelius, VD och koncernchef.

NOTE har under de senaste åren utvecklats till ett stabilt företag med hög leveransprecision och kvalitet samtidigt som försäljningstillväxten och lönsamheten stadigt har förbättrats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för de senaste 12 månaderna uppgick till 1 125 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 960. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016 klockan 13.00.

Se fler nyheter