2006-12-04

NOTE satsar stort på ny fabrik

Avtal har nu slutits mellan elektroniktillverkaren NOTE och Norrtälje kommuns fastighetsbolag NIHAB om att nya lokaler ska byggas för NOTE Norrteljes planerade state-of-the-art anläggning. Fabriken förväntas stå klar till sommaren.

”Nu skapar vi de yttre förutsättningarna för att bli en komplett EMS-partner i världsklass. Tillsammans med vårt interna effektiviseringsarbete inom främst produktion och inköp, samt vårt fokus på NPI-tjänster, det vill säga tjänster då nya produkter ska introduceras, skapar vi ett ännu mer konkurrenskraftigt NOTE”, uppger Arne Forslund, VD och koncernchef för NOTE.

NOTE Norrteljes nya anläggning kommer att byggas upp till en koncept-fabrik där samtliga tjänster som koncernen har att erbjuda samlas under ett tak, inklusive utbildningar inom NOTE Academy. Tack vare vår spjutspetskompetens inom högteknologisk produktion kan vi erbjuda tillverkning av teknologiskt avancerade produkter, bland annat till telekom- och industrikunder. NOTE Lab, som arbetar med utveckling och snabb prototypframtagning nära kunden, får en framträdande roll – helt enligt kundernas behov. Fabrikerna i Baltikum och Polen, dit en stor del av högvolymstillverkning överförs då prototyp- och testarbetet är klart, kommer fortsatt att vara ett komplement till den nya anläggningen i Norrtälje.

”Det här är ett viktigt steg för att NOTE Norrtelje ska kunna vara konkurrenskraftigt på hemmamarknaden framöver. Vi är i stort behov av produktionsanpassade lokaler och kommer nu att bli en av Europas modernaste och mest kostnadsseffektiva elektronikfabrik”, menar Patrik Kvarnlöf, VD för NOTE Norrtelje.

”Vår flexibla affärsmodell kombinerar kunskapsintensiva tjänster i kundens närhet – det som vi inom NOTE kallar för NearsourcingTM – med en för kunden effektiv överföring av volymtillverkning till NOTEs internationella fabriker, så kallad seamless transfer. Vi hjälper till att minska ’time-to-market’ och erbjuder en för kunderna låg totalkostnad. Nu står vi starkt rustade inför framtiden”, avslutar Arne Forslund.

För ytterligare information, kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef NOTE AB, tel. +46 (0)8 568 990 07, +46 (0)705 477 477
Patrik Kvarnlöf, VD NOTE Norrtelje, tel. +46 (0)176-79305, +46 (0)708-853590
Annelie Wirdefeldt, IR/informationschef NOTE AB, tel. +46 (0)8 568 990 01,
+46 (0)768 15 99 99

Se fler nyheter