2002-05-21

NOTE stärker sin marknadsposition genom samarbete med Nexus

Genom avtalet får NOTE, den enda svenskägda globala elektroniktillverkaren på marknaden, tillgång till Nexus kunskaper inom hela produktutvecklingsprocessen. Kunskap och kapacitet som allt fler produktionskunder efterfrågar.

Sten Dybeck, Koncernchef NOTE AB, ser mycket positivt på samarbetet:
” – Tillsammans med Nexus kan vi åta oss uppdrag som omfattar hela värdekedjan från produktutveckling till eftermarknad och räknar med att kunna stärka vår roll på marknaden ytterligare. ”

Avtalet omfattar hela Nexus erbjudande som bland annat säkerställer att rätt nivå av säkerhet är inbyggd och dessutom att design och konstruktion anpassas till modern produktionsteknik för att skapa så stor trygghet och lönsamhet som möjligt för slutkunden,
d v s produktägaren.

” – Vi ser det som ett naturligt steg i vår relation med våra underleverantörer och partners att kunna stärka deras erbjudande till slutkunden, omfattande allt från idé till produktleverans. Samtidigt ger det Nexus möjlighet att bredda sina kundrelationer ” säger Ola Kjellstrand, Affärsområdeschef Nexus Product Sourcing.

För ytterligare information, kontakta:

Sten Dybeck, Koncernchef NOTE, tel. 0708-55 18 00 eller
Patrik Kvarnlöf, Försäljningschef, NOTE Norrtelje, tel. 0708-85 35 90

Ola Kjellstrand, Affärsområdeschef Nexus Product Sourcing, tel. 0708-17 01 97 eller
Claes Strand, Informationschef Nexus Product Sourcing, tel. 0705-52 68 30

Den 22-23 maj arrangerar NOTE två seminariedagar som riktar sig till elektronikkonstruktörer på temat Spara pengar – konstruera för produktion!
50 elektronikkonstruktörer från hela landet deltar. Läs mer på www.note.se

Se fler pressmeddelanden