2001-05-09

NOTE startar strategiskt samarbete med bolag inom Sigmakoncernen

NOTE AB skriver i dag på ett samarbetsavtal med Sigma Innovation AB, ett bolag med specialistkompetens inom högteknologisk produktutveckling. Ett avtal som skall leda till att NOTE och Sigma Innovation stärker sina roller inom respektive verksamhetsområde.

Genom avtalet får NOTE (fd Norrtelje Elektronik AB), den enda svenskägda globala elektroniktillverkaren på marknaden, tillgång till Sigma Innovations kunskaper inom produktutveckling, något som allt fler produktionskunder efterfrågar. Samarbetet stärker på motsvarande sätt Sigma Innovations roll som en ledande aktör inom avancerad produktutveckling.

Erik Stenfors, VD NOTE Development, ser mycket positivt på samarbetet:
"Tillsammans med Sigma Innovation kan vi åta oss uppdrag som omfattar hela värdekedjan från produktionsutveckling till eftermarknad."

Mats Boström, VD Sigma Innovation, ser ökade möjligheter genom att tillsammans med NOTE kunna erbjuda ett starkare helhetskoncept:
"Kortare produktlivscykler och bredare produktprogram ökar kraven på att utvecklingsarbetet anpassas till modern produktionsteknik."

NOTE omsätter ca 500 MSEK och planerar en börsintroduktion senast år 2005.

Sigma Innovation är ett dotterbolag inom Sigmas affärsområde engineering solutions, som förbereder en börsintroduktion under namnet Epsilon AB.

För ytterligare information, välkommen att kontakta
Erik Stenfors, VD NOTE Development AB, tel: 0709-50 80 70 eller
Caroline Nord, informationsansvarig NOTE, tel: 0708-44 55 92 eller
Mats Boström, Sigma Innovation, tel: 0703-79 07 45

Se fler nyheter