2006-03-22

NOTE tar emot prestigefyllda utmärkelsen ALICE Industrial Award

NOTE Lund har som tillverkare av kretskort till CERN-projektet ALICE utsetts till mottagare av utmärkelsen ALICE Industrial Award på grund av gott samarbete, stor innovationsförmåga och högt kvalitetstänkande. Endast ett fåtal utmärkelser har hittills delats ut till en väl utvald skara.

CERN-projektet ALICE är ett av de godkända experimenten vid CERNs nya accelerator LHC. Syftet med experimentet är att studera kärnmateria under extrema förhållanden av hög temperatur och hög densitet. ”Under dessa förhållanden förväntar vi oss kunna återskapa de förhållande som rådde ca 1 mikrosekund efter universums tillkomst i Big Bang genom att kollidera tunga atomkärnor med varandra vid mycket höga energier” berättar Hans-Åke Gustafsson, vice VD för ALICE-projektet och Professor vid avdelningen för Experimentell Högenergifysik vid Lunds universitet. ”Information vi får genom analys av dessa kollisioner kommer inte bara att bidra till vår förståelse om vad som hände i universums begynnelse utan också vad som sker”, tillägger Hans-Åke Gustafsson.

Efter att kretskorten har installerats på detektorn vid LHC acceleratorn kommer det att vara ytterst svårt att komma åt dem för reparationer. ”Detta ställer enormt stora krav på driftsäkerhet, vilket gör att montage och tester måste göras på ett sätt så att vi kan garantera en kontinuerlig drift under en 10 års period”, berättar Magnus Persson, Försäljningschef på NOTE Lund.

CERN är en europeisk organisation i Genève som forskar inom områdena kärn- och partikelfysik. Som världens största laboratorium inom partikelfysik lockar organisationen till sig vetenskapsmän från olika delar av världen. CERNs ALICE-projekt är ett samarbetsprojekt mellan drygt 80 olika institut, där avdelningen för Experimentell Högenergifysik i Lund är ett av dessa. Totala antalet personer som är involverade i projektet är ca 1000 och den totala kostnaden för projektet uppgår till ca 800 MSEK. Acceleratorn beräknas tas i bruk hösten 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Persson, Försäljningschef på NOTE Lund AB
Tel. 046 – 286 92 55, 0708 – 39 37 47
Hans-Åke Gustafsson, vice VD för ALICE-projektet och Professor vid avdelningen för Experimentell Högenergifysik vid Lunds universitet
Tel. +41-22-767 79 87, 0709-56 69 13

Se fler nyheter