2006-12-06

NOTE tar hem genombrottsorder i England

Det står nu klart att Baldor UK Ltd., Storbritanniens ledande företag inom motorstyrningar, har valt kontraktstillverkaren NOTE som sin samarbetspartner för tillverkning av nästa generation av utrustning för motorstyrning, MotiFlex e100. Baldor UK Ltd. är en division inom det amerikanska industriföretaget Baldor Electric Co. Affären beräknas initialt uppgå till ca 40 MSEK per år.

”Det här är inte enbart en stor affär, utan ett genombrott för NOTE på den brittiska marknaden. Här har vi ännu ett tydligt exempel på att våra nya marknadssatsningar börjar ge resultat. NOTEs flexibla affärsmodell kombinerar kunskapsintensiva tjänster med en för kunden smidig överföring av volymtillverkning till NOTEs fabriker i Baltikum, så kallad seamless transfer. Vi hjälper till att minska ’time-to-market’ och erbjuder en för kunderna låg totalkostnad”, menar Arne Forslund, VD och koncernchef på NOTE.”

”En viktig anledning till att tillverkningen flyttas till NOTE är att de erbjuder värdefull kompetens vid produktionsanpassningar och snabb prototyptillverkning. Genom att anlita NOTE tidigt i produktens livscykel, kommer produkterna snabbare ut på marknaden. Därtill räknar vi över tiden med kraftigt ökande volymer och ett stort behov av högvolymstillverkning i kostnadseffektiva regioner inom Europas gränser. NOTE erbjuder ett unikt tjänsteutbud som tillfredställer dessa behov” uppger Dave Westley, inköpschef på Baldor UK Ltd.

För ytterligare information, kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef NOTE AB, tel. +46 (0)8 568 990 07,
+46 (0)705 477 477

Martin Linder, Business Development Manager NOTE AB, tel. +46 (0)8 568 990 11,
+46 (0)708 73 95 35

Dave Westley, inköpschef, Baldor UK Ltd., tel. +44 (0)1454 85 0000, +44 (0)789 9661955

Annelie Wirdefeldt, IR/informationschef NOTE AB, tel. +46 (0)8 568 990 01,
+46 (0)76 815 99 99

Se fler nyheter