2008-01-15

NOTE tar nästa steg i sin strategiska omvandling

För att öka produktionskapaciteten i kostnadseffektiva länder etablerade NOTE under hösten nya samägda fabriker i Kina och Polen. Ett naturligt steg för att skapa kostnadseffektivitet för kunderna är att flytta arbetsintensiv tillverkning till dessa länder. Som en konsekvens av detta varslar NOTE sammantaget 124 medarbetare i Sverige.

’’Sedan början av 2006 har vi lagt ned ett omfattande arbete på vår unika affärsmodell NearsourcingTM, som syftar till volymtillväxt i kombination med kostnadseffektiv tillverkning för våra kunder. Avsikten är att öka lönsamheten och samtidigt minska riskerna i verksamheten. Detta arbete intensifierades efter vår nya styrelses inträde i våras’’, säger Arne Forslund CEO och koncernchef för NOTE.

’’I höstas ökade vi vår produktionskapacitet ytterligare genom etableringar av samägda fabriker med filippinska EMS-leverantören Ionics EMS i Kina och Fideltronik i Polen. Vi har nu byggt upp kapacitet och kompetens för fortsatt tillväxt, och för att flytta ytterligare arbetsintensiv tillverkning till kostnadseffektiva länder. De personalreduktioner vi nu genomför i våra svenska enheter i Skellefteå, Norrtälje, Skänninge och Lund är således en konsekvens av vår långsiktiga strategi’’, fortsätter Arne Forslund.

’’NOTEs lönsamhet har utvecklats starkt under de senaste åren. Vi räknar med att de personalminskningar vi nu genomför kommer att ske successivt under de närmaste kvartalen. Besparingen bör ge full resultateffekt och påverka våra marginaler positivt redan i höst.

Trenden mot ökad outsourcing av elektronikproduktion är stark och bedöms erbjuda goda tillväxtmöjligheter på existerande marknader. I linje med vår etablering av Nearsourcing-verksamheten NOTE Oslo avser vi att öka närvaron även på nya geografiska marknader, vilket långsiktigt kommer att bidra till ytterligare tillväxt’’, avslutar Arne Forslund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, CEO och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, CFO, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter